Konkurs na etiudę teatralną dla teatrów młodzieżowych w ramach projektu STACHURA 2015

Projekt „STACHURA” 2015

Projekt „STACHURA” 2015

Projekt „STACHURA” 2015

Powrót do strony projektu - edycja 2014r.