„POD WIELKIM DACHEM NIEBA” 2016

Fenomen twórczości Edwarda Stachury i jego artystyczna koncepcja „poezji czynnej” jest znakomitą ideą kształtowania scenicznej wrażliwości i umiejętności warsztatowych młodego pokolenia wykonawców piosenki artystycznej. Odbyły się już cztery edycje Festiwalu poświęconego twórczości Edwarda Stachury i cztery cykle warsztatowe, które zaowocowały spektaklami „Fabula Rasa” (2012), „Powiada Sted” (2013), „Święte wędrowanie” (2014), „Pieśni i milczenie” (2015). V. Warsztat Poezji Czynnej im. Edwarda Stachury zaplanowany został w dniach 23 do 26 listopada 2016 roku, a jego finałem będzie cykl koncertów pod tytułem:

„POD WIELKIM DACHEM NIEBA”
26 listopada – Wilcza Jama – Smolnik
27 listopada – Teatr im. Siemaszkowej - Rzeszów
29 listopada – CKK Jordanki – Toruń


Głównym motywem tegorocznej edycji warsztatów, z jednej strony podsumowanie dotychczasowych edycji oraz umiędzynarodowienie tego projektu artystycznego - część wcześniej skomponowanych i wykonywanych piosenek będzie przetłumaczona na inne języki, a wykonają je młodzi artyści z różnych krajów, oczywiście w swoich językach, część utworów, jak w poprzednich edycjach, będzie skomponowana przez Romana Kołakowskiego specjalnie na tegoroczną edycję warsztatów i festiwalu. W sumie podczas koncertów zaprezentowanych zostanie 12 do 14 piosenek. Do uczestnictwa w warsztatach zaproszeni zostają – jak co roku – utalentowani młodzi artyści z całej Polski, tym razem tylko amatorzy oraz młodzi, z większym doświadczeniem scenicznym, artyści zagraniczni - ze Wschodu i Zachodu.

Zajęcia będą prowadzić:
Roman Kołakowski – interpretacja sceniczna
Adam Skrzypek – interpretacja muzyczna